"מי שירד על הברכיים היה קיסינג'ר, היהודון השפל"
יורם שפטל