"אם אתם חושבים שיש לנו ממשלה ימנית - אתם טועים"
יורם שפטל