"מה שיש לינון מגל בעכוזו - אין לאחר במוחו"
יורם שפטל