"בזמן כחלון הקצבה החודשית שלי עלתה בצורה דרמטית"
זהבי עצבני