התוכי של השכנה צועק לי כל היום 'השכנה מטומטמת'
המגשרים