יהדות ישראלית: דיוקן של מהפכה תרבותית
ינון מגל ובן כספית