תחזיקו חזק: גרמניה אישרה אופציה שלישית לרישום מין - מגוון
רון קופמן וינון מגל