"המשפחה שילמה הרבה יותר מחלקה באוכלוסייה"
בן כספית ואריה אלדד