"אי אפשר לקבור אפר בקבר ישראל"
בן כספית ואריה אלדד