"הקופסה לא משתלבת עם צבע הילקוט, אני נגמל"
מועדון ארוחת הבוקר