"מבחינתו ירשיעו אותו בכל מקרה כי הוא יצחק אברג'יל"
אילה חסון