"הידרדרתם לתהום פוסט ציונית רק בכדי להדגיש שאתם אופוזיציה"
בן כספית ואריה אלדד