"אני לא מאמין שאדם כמוך אומר דברים כאלה"
יורם שפטל