"מציע שלפיד ישתוק: הוא לא עשה כלום בצבא"
אילה חסון