"סיפוח האוכלוסייה הפלסטינית תעלה למדינת ישראל כ-52 מיליארד"
ינון מגל ובן כספית