"להצביע לכם? רק אם תעברו פוליגרף תעסוקתי פעם בחודש"
ספורט