"יש מספיק יהודים מהגולה שישמחו להיות פה במקומכם"
יורם שפטל