"השופט יותר מרמז שאבי גבאי צריך לפצות אותי ולהתנצל"
אילה חסון