איתן כבל: "הפרידה מציפי לבני - טעות גדולה"
ינון מגל ובן כספית