"ב-2018 הגענו כמעט לשיא של כל הזמנים בסגירת עסקים"
איפה הכסף