המרצה העירה לסטודנטית ואריה אלדד זועם
בן כספית ואריה אלדד