המשטרה הצילה את חייך? תשלם!
גלעד שלמור ודורון הרמן