"לא היה מי ששימח אותי בנעורי יותר משייע גלזר"
יורם שפטל