"היום ייגזר דינם של אנשים למוות או לחיים"
יורם שפטל