אסור להפסיק טיפול ללא התייעצות עם רופא
פרופ' רפי קרסו