"לחצו עליו ועשו דברים שאסור לשירות הביטחון לעשות"
אראל סג"ל