"רוב בעלי השליטה לא פוגעים באמון הציבור"
איפה הכסף