מעתה: הציון העובר במבחני ההסמכה של לשכת עוה"ד יעמוד על 50
איפה הכסף