"הוראות הביטחות לא יכולות לכסות את הכל"
בן כספית ואריה אלדד