"אין חובה משפטית לערוך עימות עם עדי המדינה"
אילה חסון