"אני לא הולך לפוליטיקה בשלב זה"
ינון מגל ובן כספית