"אני לא מצביעה בלי להעמיד דרישות"
ינון מגל ובן כספית