"זו מהדורת חדשות או שידורי תעמולה?"
ינון מגל ובן כספית