"אין פה שינוי כלכלי או עסקי, אלא חשבונאי"
איפה הכסף