"אנחנו לא זוכרים כזו כמות של שלג בשנים האחרונות"
איפה הכסף