"נפילת עפעפיים נוצרת ממצבורי שומן באזור"
איריס קול