"ראש השב"כ מבין את האימפקט של הדברים שאמר"
אילה חסון