"מפלגות חדשות קמות, והקשישים סובלים בחורף"
זהבי עצבני