"ביבי, זה לא פרס שחילק את ירושלים, זה אתה"
זהבי עצבני