"דרעי לא יכול להיות מנקה בבנק, אבל שר פנים כן?"
זהבי עצבני