"לאחים של ילדים אוטיסטים יש תיק לכל החיים"
מיכל דליות