"בא מאמן המכיר את המועדון ויודע מה אנו צריכים"
ספורט