"שנות ניסיון זה לא בהכרח שנות למידה מהניסיון"
תחשבו טוב