"סטודנטים העידו: בשיעור לא נאמר שום דבר"
ינון מגל ובן כספית