אמור לי כמה מחבלים הרגת, ואצביע עבורך
בן כספית ואריה אלדד