"לא יהיו בוועדה הזאת שונאי ישראל"
ינון מגל ובן כספית