"נציבות המדינה תבדוק האם מדובר בטובות הנאה"
אראל סג"ל