"לא הייתה כוונה פלילית אלא טעות בשיקול דעת"
בן כספית ואריה אלדד