המשטרה נתפסה מטייחת במהירות מופרזת
גלעד שלמור ודורון הרמן