כשמלחמות המזרח התיכון מגיעות ללב גרמניה
גלעד שלמור ודורון הרמן